House of Dental Care @ Class One Store in เชียงใหม่

ประเภทของจุดจำหน่ายแปรงสีฟัน, แปรงสีฟันพิเศษ
Filter:

ที่อยู่

CLASS ONE Complex 95 หมู่ที่ 1 ถนนห้วยแก้ว
ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
50300, เชียงใหม่,

Opening Hours

วันจันทร์: 08:30 – 20:30
วันพฤหัสบดี: 08:30 – 20:30
วันพุธ: 08:30 – 20:30
วันพฤหัสบดี: 08:30 – 20:30
วันศุกร์: 08:30 – 20:30
Saturday: 08:30 – 17:00
วันอาทิตย์: 08:30 – 17:00