Denta kids Store in ชลบุรี

ประเภทของจุดจำหน่ายแปรงสีฟัน, แปรงสีฟันพิเศษ
Filter:

ที่อยู่

80/263 ม.3 ถนนพระยาสัจจา
ต.บ้านสวน อ.เมือง
20000, ชลบุรี,

Contact

โทร.: 094 915 3636
Website: http://www.dentakids.net/

Opening Hours

วันจันทร์: 10:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี: 10:00 – 20:00
วันพุธ: 10:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี: 10:00 – 20:00
วันศุกร์: 10:00 – 20:00
Saturday: 10:00 – 20:00
วันอาทิตย์: 10:00 – 20:00