โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ Store in ปทุมธานี

ประเภทของจุดจำหน่ายแปรงสีฟัน, แปรงสีฟันพิเศษ
Filter:

ที่อยู่

หมู่ที่8 95ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
12120, ปทุมธานี ,

Contact

โทร.: 02 926 9999
Website: http://www.hospital.tu.ac.th/

Opening Hours

วันจันทร์: 09:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี: 09:00 – 20:00
วันพุธ: 09:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี: 09:00 – 20:00
วันศุกร์: 09:00 – 20:00
Saturday: 09:00 – 16:00
วันอาทิตย์: 09:00 – 16:00

Opening Hours

วันจันทร์: 09:00 – 20:00 o'Clock
วันพฤหัสบดี: 09:00 – 20:00 o'Clock
วันพุธ: 09:00 – 20:00 o'Clock
วันพฤหัสบดี: 09:00 – 20:00 o'Clock
วันศุกร์: 09:00 – 20:00 o'Clock
Saturday: 09:00 – 16:00 o'Clock
วันอาทิตย์: 09:00 – 16:00 o'Clock