โรงพยาบาลธนบุรี Store in กรุงเทพมหานคร

ประเภทของจุดจำหน่ายแปรงสีฟัน, แปรงสีฟันพิเศษ
Filter:

ที่อยู่

34 1 ถนน อิสรภาพ
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
10700, กรุงเทพมหานคร ,

Opening Hours

วันจันทร์: 08:00 – 19:00
วันพฤหัสบดี: 08:00 – 19:00
วันพุธ: 08:00 – 19:00
วันพฤหัสบดี: 08:00 – 19:00
วันศุกร์: 08:00 – 19:00
Saturday: 08:00 – 16:00
วันอาทิตย์: 08:00 – 16:00

Opening Hours

วันจันทร์: 08:00 – 19:00 o'Clock
วันพฤหัสบดี: 08:00 – 19:00 o'Clock
วันพุธ: 08:00 – 19:00 o'Clock
วันพฤหัสบดี: 08:00 – 19:00 o'Clock
วันศุกร์: 08:00 – 19:00 o'Clock
Saturday: 08:00 – 16:00 o'Clock
วันอาทิตย์: 08:00 – 16:00 o'Clock