Bliss dent dental clinic Store in เชียงใหม่

ประเภทของจุดจำหน่ายแปรงสีฟัน, แปรงสีฟันพิเศษ
Filter:

ที่อยู่

118/81 หมู่2 ถ.โพธาราม
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
50300, เชียงใหม่,

Opening Hours

วันจันทร์: 11:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี: 11:00 – 20:00
วันพุธ: 11:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี: 11:00 – 20:00
วันศุกร์: 11:00 – 20:00
Saturday: 11:00 – 20:00

Opening Hours

วันจันทร์: 11:00 – 20:00 o'Clock
วันพฤหัสบดี: 11:00 – 20:00 o'Clock
วันพุธ: 11:00 – 20:00 o'Clock
วันพฤหัสบดี: 11:00 – 20:00 o'Clock
วันศุกร์: 11:00 – 20:00 o'Clock
Saturday: 11:00 – 20:00 o'Clock