ศูนย์ทันตกรรมปารีนารถ Store in กรุงเทพ

ประเภทของจุดจำหน่ายแปรงสีฟัน, แปรงสีฟันพิเศษ
Filter:

ที่อยู่

562/1-2 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
10700, กรุงเทพ,

Contact

โทร.: 028866566

Opening Hours

วันจันทร์: 10:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี: 10:00 – 20:00
วันพุธ: 10:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี: 10:00 – 20:00
วันศุกร์: 10:00 – 20:00
วันอาทิตย์: 10:00 – 20:00