ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน เพลินจิต Store in กรุงเทพ

ประเภทของจุดจำหน่ายแปรงสีฟัน, แปรงสีฟันพิเศษ
Filter:

ที่อยู่

888/54-5 ซอยอาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
10330, กรุงเทพ,

Contact

โทร.: 022526630

Opening Hours

วันจันทร์: 09:00 – 19:00
วันพฤหัสบดี: 09:00 – 19:00
วันพุธ: 09:00 – 19:00
วันพฤหัสบดี: 09:00 – 19:00
วันศุกร์: 09:00 – 19:00
Saturday: 09:00 – 19:00
วันอาทิตย์: 09:00 – 19:00