พรศักดิ์ทันตแพทย์ Store in กรุงเทพมหานคร

ประเภทของจุดจำหน่ายแปรงสีฟัน, แปรงสีฟันพิเศษ
Filter:

ที่อยู่

46/6 ถนนสุขุมวิท 49
แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
10110, กรุงเทพมหานคร ,

Contact

โทร.: 02 261 6400

Opening Hours

วันจันทร์: 09:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี: 09:00 – 20:00
วันพุธ: 09:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี: 09:00 – 20:00
วันศุกร์: 09:00 – 20:00
Saturday: 09:00 – 20:00
วันอาทิตย์: 09:00 – 20:00

Opening Hours

วันจันทร์: 09:00 – 20:00 o'Clock
วันพฤหัสบดี: 09:00 – 20:00 o'Clock
วันพุธ: 09:00 – 20:00 o'Clock
วันพฤหัสบดี: 09:00 – 20:00 o'Clock
วันศุกร์: 09:00 – 20:00 o'Clock
Saturday: 09:00 – 20:00 o'Clock
วันอาทิตย์: 09:00 – 20:00 o'Clock