ธนิยะ เดนทอล คลินิก Store in กรุงเทพมหานคร

ประเภทของจุดจำหน่ายแปรงสีฟัน, แปรงสีฟันพิเศษ
Filter:

ที่อยู่

52 อาคารศูนย์การค้า ธนิยะพลาซ่า ห้องเลขที่ 20 ซ.ธนิยะ
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก
10500, กรุงเทพมหานคร ,

Contact

Opening Hours

วันจันทร์: 10:00 – 19:30
วันพฤหัสบดี: 10:00 – 19:30
วันพุธ: 10:00 – 19:30
วันพฤหัสบดี: 10:00 – 19:30
วันศุกร์: 10:00 – 19:30
Saturday: 10:00 – 16:00
วันอาทิตย์: 10:00 – 16:00

Opening Hours

วันจันทร์: 10:00 – 19:30 o'Clock
วันพฤหัสบดี: 10:00 – 19:30 o'Clock
วันพุธ: 10:00 – 19:30 o'Clock
วันพฤหัสบดี: 10:00 – 19:30 o'Clock
วันศุกร์: 10:00 – 19:30 o'Clock
Saturday: 10:00 – 16:00 o'Clock
วันอาทิตย์: 10:00 – 16:00 o'Clock