ดีเด็นทัลคลินิก Store in กรุงเทพ

ประเภทของจุดจำหน่ายแปรงสีฟัน, แปรงสีฟันพิเศษ
Filter:

ที่อยู่

519 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
10310, กรุงเทพ,

Contact

โทร.: 027170798

Opening Hours

วันจันทร์: 09:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี: 09:00 – 20:00
วันพุธ: 09:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี: 09:00 – 20:00
วันศุกร์: 09:00 – 20:00
Saturday: 09:00 – 20:00