คลินิกทันตกรรมอบอุ่น Store in เชียงใหม่

ประเภทของจุดจำหน่ายแปรงสีฟัน, แปรงสีฟันพิเศษ
Filter:

ที่อยู่

119/3 ถ.เลียบคลองชลประทาน
ต.สุเทพ อ.เมือง
50200, เชียงใหม่,

Opening Hours

วันจันทร์: - – -
วันพฤหัสบดี: 13:00 – 20:00
วันพุธ: 09:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี: 09:00 – 20:00
วันศุกร์: 09:00 – 20:00
Saturday: 09:00 – 20:00
วันอาทิตย์: 09:00 – 17:00

Opening Hours

วันจันทร์: - – - o'Clock
วันพฤหัสบดี: 13:00 – 20:00 o'Clock
วันพุธ: 09:00 – 20:00 o'Clock
วันพฤหัสบดี: 09:00 – 20:00 o'Clock
วันศุกร์: 09:00 – 20:00 o'Clock
Saturday: 09:00 – 20:00 o'Clock
วันอาทิตย์: 09:00 – 17:00 o'Clock