นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการป้องกันและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกขายแลกเปลี่ยนแบ่งปันหรือสื่อสารกับบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมเพื่อให้เราสามารถประมวลผลคำสั่งของคุณ จัดส่งสินค้า และสนับสนุนบริการหลังการขายได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น

บริษัทฯ​ ใช้การเชื่อมต่อด้วยการเข้ารหัส (Secure Sockets Layer, SSL), ที่รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ Netscape Navigator (เวอร์ชั่น 2.0 หรือสูงกว่า), Mozilla, Google Chrome หรือ Safari (เวอร์ชั่น 11 บนระบบปฏิบัติการ MACOS หรือ เวอร์ชั่น 5.1 หรือสูงกว่าบน ระบบปฏิบัติการ Windows)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณสั่งซื้อรวมถึงชื่อที่อยู่และหมายเลขบัตรเครดิตของคุณจะยังคงเป็นความลับอย่างสมบูรณ์และปลอดภัยโดยใช้โปรโตคอล SSL (Secure Sockets Layer) ระบบ SSL จะเข้ารหัสข้อมูลที่คุณส่งให้เราผ่านระบบตะกร้าสินค้าเพื่อป้องกันข้อมูลดังกล่าวจากการถูกดักจับและอ่านเมื่อมีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณไม่รวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้ในอีเมลของคุณเนื่องจากเราไม่ได้เข้ารหัสอีเมลและสามารถดักจับได้เมื่อมีการส่งข้อมูล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ข้อตกลงนี้มีข้อกำหนดและนโยบายการจัดซื้อเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา shop.curaprox.co.th ระหว่าง “ผู้ใช้งาน” (‘ลูกค้า’ และ / หรือบุคคลที่คุณเป็นตัวแทน) และ บริษัทบาเสคแคร์ จำกัด (หรือ ‘ผู้ให้บริการ’) โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขออนไลน์เหล่านี้: มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์และภาระผูกพันของผู้ใช้งานรวมถึงข้อ จำกัด และข้อยกเว้นที่อาจมีผลกับผู้ใช้งาน

การใช้เว็บไซต์ shop.curaprox.co.th ใด ๆ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ต่อไปนี้ที่กำหนดโดย บริษัทบาเสคแคร์ จำกัด โปรดอ่านเอกสารนี้ให้ครบถ้วนก่อนซื้อสินค้าใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ shop.curaprox.co.th หากผู้ใช้งานไม่เห็นด้วยกับส่วนใด ๆ ของเอกสารนี้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้เว็บไซต์ shop.curaprox.co.th และควรออกจากเว็บไซต์ทันที หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน

“ผู้ให้บริการ” จะไม่ขายหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงชื่อที่อยู่ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ส่งผ่านเว็บไซต์ shop.curaprox.co.th อย่างไรก็ตามเราจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บังคับใช้หรือใช้เงื่อนไขการใช้งานของเราและข้อตกลงอื่น ๆ ; หรือปกป้องสิทธิ์ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ “ผู้ให้บริการ” ” “ผู้ใช้งาน” หรือคนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ บริษัท และองค์กรอื่น ๆ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและลดความเสี่ยงด้านเครดิต คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตทั้งหมดรวมถึงภาษีและค่าจัดส่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณ

“ผู้ให้บริการ” จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้น กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือซอฟ์ทแวร์ของคุณ จากการเข้าใช้งานระบบ shop.curaprox.co.th ไม่ว่าจะทางตรง ทางอ้อม หรือโดยเหตุที่ไม่จงใจ ก็ตาม

“ผู้ให้บริการ” และเว็บไซต์ shop.curaprox.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหน้านี้และทุกหน้าในเว็บไซต์ shop.curaprox.co.th โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

“ผู้ให้บริการ” ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ขายผ่านเว็บไซต์ shop.curaprox.co.th

และแม้ว่า “ผู้ให้บริการ”จะพยายามทุกวิถีทางในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยในหน้าเหล่านี้ แต่ “ผู้ให้บริการ” ไม่ได้รับประกันความถูกต้องของเนื้อหาในที่นี้

โดยการสั่งซื้อ “ผู้ใช้งาน” หมายถึงว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้และได้ยอมรับข้อกำหนดของผลกระทบและนโยบายที่มีผลผูกพันตามกฎหมายตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้