นโยบายในการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ มีนโยบายในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CURAPROX ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ดังนี้

การจัดส่งสินค้า บริษัทพูนซิสเธอร์ส จำกัดจะเป็นผู้ดำเนินการในการจัดส่งสินค้าผ่านบริการ EMS ของไปรษณีย์ไทยอย่างเต็มความสามารถ โดยในสถานการณ์ปกติ จะจัดส่งสินค้าภายในไม่เกิน 1 วันหลังได้รับการชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งแล้ว ยกเว้นรายการซื้อในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่จะจัดส่งในวันถัดไปที่บริษัท เปิดทำการ บริษัทฯ จำหน่ายและ จัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทย เท่านั้น

การยกเลิกการสั่งซื้อ สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หากยังไม่ได้ดำเนินการชำระเงินเสร็จสิ้น โดยติดต่อเราได้ในช่องทาง facebook: curaproxth หรือ line @curaproxth

การคืนสินค้า บริษัทฯ รับคืนสินค้า ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าผิดพลาดไปจากที่ได้บันทึกในคำสั่งซื้อหรือมีความเสียหายจากการจัดส่ง บริษัทฯ จะรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องและพร้อมใช้ให้ใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บริษัทสงวนสิทธิ์ ที่จะรับคืนสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าสินค้าในทุกกรณี